PBT

Värjklinga elektriskt komplett FIE BF

FIE klinga, BF modell,
finns i två alternativ M (medium) rätt flexibel och D (durabel) styv, meddela oss i kommentarsfältet vilken alternativ önska ni.
1 475 kr