PBT

Värja komplett vapen FIE BF - "K" handtag

Värja med PBT delar:


Klinga FIE BF modell M eller D


PBT Inox parerskål


PBT kontakt


PBT parerskålkudde plast/filt


PBT handtag K modellen (K1, K2, K3, K4, K5, K6)


+100kr för Titanium parerskål

1 850 kr