Uhlmann

Värj klinga SM standard komplett med spets #2 FÄRG

Standard (SM) värj klinga, komplett, färdig limmad med spets. FÄRGAT


På Svenska tävlingar storlek 2 är godkänd för Yngre Ungdom och Äldre Ungdom

550 kr