Uhlmann

Värj klinga standard ej komplett utan spets #2

Standard (SM) värj klinga, ej komplett, utan spets.


På Svenska tävlingar storlek 2 är godkänd för Yngre Ungdom och Äldre Ungdom.

€300