Leon Paul

FIE Maraging florett klinga komplett med spets

FIE Maraging florett klinga, komplett med spets


FIE klingor är bara i storlek 5, på svenska tävlingar den storlek gäller äldre ungdom, kadetter, juniorer och seniorer, 


FIE klingor är obligatoriska på internationella tävlingar som ECC, JVC, VC etc.


från tilverkarens sida:


FIE approved maraging blade. Maraging steel is made specially for us in Sheffield and lasts around 5 times longer than the sprung steel of other blades. Supplied fully wired with Leon Paul TiN tips.


Weight:


weight size 5: 155g | size 3: 144g


weight size 5: 5 7/16oz | size 3: 5 1/16oz


Length:


Length size 5: 89.5cm | size 3: 84.5cm


Length size 5: 34" 14/16 | size 3: 32" 15/16


Balance point


The balance point is measured from the forte of the blade


Balance Point: 27cm | Balance Point: 24cm


Balance Point: 10" 8/16 | Balance Point: 9" 6/16

1 200 kr